• Acasă
 • /
 • Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate


Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale BUZZ REPORTER SRL în calitatea sa de operator de date cu caracter personal. Contactați-ne dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra personale și vă vom ajuta cu plăcere.

 

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu procesarea datelor dumneavoastra personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

Prezenta Politică de Confidenţialitate face parte integrantă din setul de proceduri și reguli pe care le-am implementat în vederea conformării la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prin acceptarea banner-ului cookie din cadrul paginii de start a site-ului nostru înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai jos.

 

DEFINIȚII

 

Datele cu caracter personal (Date) – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabila (persoană vizată); o persoană fizică identificabila este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viață sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Persoana vizata – o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Operator – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

 

Persoană imputernicită de catre Operator (Imputernicit/Procesator) – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

Parte tertă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicita de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

 

Consimtamant – orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Pseudonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția că aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

 

Anonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care să transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplică datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

 

ANSPDCP – înseamnă autoritatea publică independența de supraveghere din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE ȘI CONTACT A OPERATORULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Website-ul www.REPORTERMEDICAL.ro (denumit în continuare Site-ul) este administrat de către BUZZ REPORTER SRL

Nr. Reg. Com.: J12/3546/2019

CUI: 46049517

Adresa: Strada Dacia nr 2

E-mail: redactie@buzznews.ro

Tel./Fax: 0742701043

 

CARE SUNT DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTAM SI DE CE LE COLECTAM?

Colectam date cu caracter personal pentru a putea raspunde cu succes solicitarilor tale. Furnizezi unele din aceste date direct, de exemplu, atunci cand ne scrii un mesaj prin intermediul datelor noastre de contact sau, indirect, date de identificare prin adresa ta IP. Noi nu folosim adresa ta IP pentru a te identifica, dar te informam ca aceasta este stocata in momentul in care accesezi website-ul nostru – in principal din motive de securitate. Ai dreptul de a solicita stergerea IP-ului!

In functie de interactiunile pe care le ai cu website-ul nostru, datele cu caracter personal pe care le colectam sunt urmatoarele:

 • Nume si prenume – pentru identificare;
 • Adresa de email – pentru comunicare;
 • Numar de telefon – pentru comunicare;
 • Domeniu de activitate – pentru identificare si comunicare;

 

Datele cu caracter personal solicitate in momentul transmiterii mesajului catre noi sunt folosite DOAR pentru a putea lua legatura cu tine si a raspunde cererii tale. Ulterior pot fi solicitate si date prevazute de codul fiscal pentru facturarea produselor/serviciilor comandate.

 

Date transmise involuntar, atunci cand interactionezi cu website-ul nostru:

Adresa IP – Atunci cand vizitezi website-ul nostru, adresa IP este inregistrata. Insa noi NU folosim adresa ta de IP pentru a te identifica sau pentru a fi folosita in alte scopuri. 

 

TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARII

Avem mai multe temeiuri legale pentru care colectam informatiile despre care v-am informat mai sus:

 • Respectarea unei obligații legale, în ipoteza în care se impune să colectăm și prelucrăm datele dvs. pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare, inclusiv pentru soluționarea reclamațiilor. 
 • Executarea unui contract și a demersurilor necesare încheierii acestuia, în ipoteza în care vă oferim acces la abonamente sau la alte produse, servicii sau evenimente pentru care v-ați înscris, sau pentru a vă oferi un premiu la care sunteți îndreptățit.
 • Interesul legitim, în ipoteza în care datele colectate ar ajuta la atingerea obiectivelor noastre de afaceri sau pentru a facilita un beneficiu pentru dvs. sau pentru altcineva. 

 

Interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal includ:

 • susținerea unei prese libere, inclusiv activitățile jurnalistice de importanță socială;
 • susținerea drepturilor indivizilor și ale societății de a primi informații;
 • dezvoltarea, livrarea și menținerea serviciilor și produselor relevante;
 • identificarea momentului când audiența noastră interacționează cu noi sau cu alte organizații;
 • pentru o mai bună cunoaștere a publicului nostru cu scopul de a-i oferi servicii mai bune;
 • desfășurarea activității comerciale; și
 • demonstrarea faptului că oferim servicii și produse la standardele industriei noastre.

 

Ne fundamentăm activitățile de prelucrare pe interesul legitim doar dacă motivul pentru utilizarea informațiilor dvs. este corect și legal. În cazul în care dorim să ne bazăm pe temeiul juridic al interesului legitim, vom efectua în prealabil un test de echilibru între interesele noastre legitime și drepturile dumneavoastră la confidențialitate.

 

INFORMATIILE PERSONALE PE CARE LE TRANSFERAM

 

Datele cu caracter personal pot fi comunicate următoarelor entități:

 

 • autoritățile guvernamentale și/sau organele de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți), în conformitate cu legile aplicabile.
 • furnizori de servicii care ne oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale, dacă este cazul;
 • parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, inclusiv societăți de distribuție și servicii de livrare la domiciliu, de exemplu curierat sau poștă;
 • agenții de publicitate și rețelele de publicitate care pot solicita informațiile dumneavoastră, fără să divulgăm informații despre persoane care pot fi identificate, ci în formă agregată. De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim datele cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;
 • furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-urilor noastre;
 • companiile pe care le folosim pentru a furniza servicii în numele nostru, de exemplu agențiile care se ocupă de realizarea concursurilor, cercetarea pieței sau alte scopuri menționate în prezenta politică;
 • consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

 

In unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal companiilor din grup pe baza principiului nevoii de a cunoaște.

 

Datele cu caracter personal sunt dezvăluit exclusiv în baza unui contract și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și pentru niciun alt scop.

 

DURATA STOCARII DATELOR

Vom păstra datele dvs. atâta timp cât este necesar pentru scopurile prezentate în această informare sau atât timp cât există un motiv legitim sau o prevedere legală pentru a face acest lucru. Dacă ne cereți să ștergem informațiile înainte de acel moment, este posibil să nu putem face acest lucru din cauza unor constrângeri tehnice, legale, de reglementare sau contractuale.

INFORMATII SENSIBILE

Termenul „informatii sensibile“ se refera la informatiile privind originea dumneavoastra rasiala sau etnica, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, calitatea de membru sindical, sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala, informatii genetice, antecedente penale si orice alte date biometrice utilizate in scopul identificarii unice. In general, nu colectam informatii sensibile. 

 

INFORMATII PERSONALE DESPRE MINORI

Nu colectam in mod constient informatii personale despre persoanele sub 18 ani. In calitate de parinte sau tutore, va rugam sa nu permiteti copiilor sa transmita date personale fara permisiunea dumneavoastră.

 

 

TRANSFERURI INTERNATIONALE DE INFORMATII PERSONALE

Ne putem asocia cu alte companii din afara Romaniei pentru a va furniza produse, servicii sau oferte pe baza experientelor dvs. pe proprietatile noastre si putem partaja informatiile in mod corespunzator cu partenerii nostri de afaceri. Nu transferam datele dumneavoastra personale in afara Uniunii Europene.

 

SECURITATEA DATELOR

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le ni le furnizați, menținem garanții fizice, tehnice și organizatorice adecvate, actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu și oferim accesul la datele dvs. cu caracter personal doar acelor angajați care trebuie să știe aceste informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța și menținerea confidențialității și securității datelor dvs. Ne angajăm să luăm măsuri disciplinare adecvate pentru a asigura respectarea responsabilităților angajaților în materie de confidențialitate.

 

MODIFICAREA SI ACCESAREA DATELOR DVS. PERSONALE

Vă informăm că aveți dreptul de a obține o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

În mod similar, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către Societate, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au colectate.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Societate către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 • De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
 • De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Pentru a ne semnala orice nelămurire în legătura cu GDPR, ne puteți contacta la adresa de email raulchis@yahoo.com

 

BUZZ MEDIA PRODUCTION SRL va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

BUZZ MEDIA PRODUCTION SRL vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

Autoritatea de supraveghere:

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Tel:  +40.318.059.211 ; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

www.dataprotection.ro

 

 

ALEGERI – COMUNICARI DE MARKETING

Daca ne-ati furnizat informatiile dumneavoastra de contact (adresa postala, numarul de fax, adresa de e-mail sau numarul de telefon), este posibil sa va informam, in functie de preferintele exprimate de dumneavoastra si cu acordul dumneavoastra in cazurile necesare, despre produsele si serviciile noastre sau sa va invitam la evenimente prin e-mail, publicitate online, retele de socializare, telefon, mesaje text (inclusiv SMS si MMS).

Daca preferati sa nu mai primiti materiale publicitare prin e-mail, puteti opta pentru dezabonare folosind functia de dezabonare din e-mailul pe care il primiti de la noi. Solicitarile de dezabonare pot dura pana la zece zile lucratoare pentru a intra in vigoare.

Pentru a va dezabona de la mesajele text, comunicati la e-mailul nostru _________________ faptul ca nu mai doriti sa primiti mesaje text din partea site-ului  nostru sau raspundeti la mesaj cu textul „STOP”.

 

MODIFICARI ALE INFORMARII

Exista posibilitatea sa aducem modificari acestei Informari periodic. Daca vom efectua modificari semnificative acestei Informari, vom publica un link catre Informarea revizuita pe pagina de pornire a site-ului nostru, iar daca v-ati inregistrat pentru oricare dintre produsele sau serviciile noastre, va vom informa prin intermediul unui canal de comunicare cu privire la furnizarea acestora. Puteti afla data ultimei actualizari a Informarii, consultand link-ul si data de la inceputul Informarii. Orice schimbare a prezentei Informari va intra in vigoare in momentul publicarii Informarii revizuite pe site.

 

Alimente de evitat când ținem post
Laureatul Premiului Nobel pentru Medicină în anul 2019 vine la Cluj
Cancerul de corp uterin: Nu trebuie neglijată nici cea mai mică sângerare
Ce este BRAHITERAPIA și în ce tipuri de cancer e indicată
Affidea România a organizat la Cluj evenimentul “Imagistica medicală întalneşte oncologia”
Bolile pe care le riscă copiii care consumă alimente ultraprocesate și zahăr în mod excesiv
Durerea de picioare și arteriopatia obliterantă periferică
De ce avem EPIDEMIE DE RUJEOLĂ? Deputatul Achimaș-Cadariu: „Se face jocul antivacciniștilor”
Success message!
Warning message!
Error message!